UWIERZ WE WŁASNY SUKCES

DOTACJA NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ
DZIAŁALOŚCI GOSPODARCZEJ

Zapraszamy mieszkańców powiatów: leskiego lub sanockiego, osoby  pozostające bez zatrudnienia, mające pomysł na własną działalność gospodarczą, do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  pt. ”Uwierz we własny sukces”. Projekt realizowany jest przez Bieszczadzkie Forum Europejskie. W ramach projektu można uzyskać dotację inwestycyjną   w wysokości  do 40 tyś. złotych na zakup środków trwałych i wyposażenia – maszyn i urządzeń  niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w wysokości  1 tyś. złotych na pokrycie kosztów bieżących potrzeb
wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.
W ramach projektu zapewnione są też bezpłatne szkolenia przygotowujące  do założenia firmy oraz  doradztwo związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa w projekcie można uzyskać na stronie internetowej www.uwierzwewlasnysukces.pl,
w Biurze Projektu  w Lesku  przy   ul. Mickiewicza 17 (siedziba Bieszczadzkiego Forum Europejskiego)   lub   pod   numerem    telefonu 605 847 337.