WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 178 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 05:20 dnia 25.07.2023

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 178
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:20 dnia 25.07.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
 

Obszar: (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(66), kolbuszowski(69), mielecki(69), niżański(71), stalowowolski(70),
Tarnobrzeg(67), tarnobrzeski(69)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 25.07.2023 do godz. 21:00 dnia 25.07.2023
 

Prawdopodobieństwo: 80%
 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do
20, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie (7 powiatów) od 12:00/25.07
do 21:00/25.07.2023 deszcz 30 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: dębicki,
kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z
gradem
 

Uwagi: Brak.
 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2
 

Obszar: (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(93), brzozowski(66), jarosławski(70), jasielski(85), Krosno(75),
krośnieński(85), leski(94), leżajski(72), lubaczowski(67), łańcucki(71), przemyski(64),
Przemyśl(64), przeworski(72), ropczycko-sędziszowski(67), rzeszowski(71), Rzeszów(71),
sanocki(92), strzyżowski(64)
 

Ważność: od godz. 12:00 dnia 25.07.2023 do godz. 21:00 dnia 25.07.2023
 

Prawdopodobieństwo: 80%

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl
strona

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30
mm do 40 mm, lokalnie 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 podkarpackie (18 powiatów) od 12:00/25.07
do 21:00/25.07.2023 deszcz 50 mm, grad, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki,
brzozowski, jarosławski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki,
przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki i
strzyżowski.
RSO Woj. podkarpackie (18 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z
gradem
 

Uwagi: Brak.
 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
 

Obszar: (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: jarosławski(69), leżajski(71), lubaczowski(66), łańcucki(70), niżański(70),
przeworski(71)
 

Ważność: od godz. 19:00 dnia 24.07.2023 do godz. 07:00 dnia 25.07.2023
 

Prawdopodobieństwo: 80%
 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu lokalnie do 30
mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie (6 powiatów) od 19:00/24.07
do 07:00/25.07.2023 deszcz do 30 mm, grad, porywy do 80 km/h. Dotyczy powiatów:
jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański i przeworski.
RSO Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z
gradem
 

Uwagi: Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Załączniki