WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 280

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 280

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 08:27 dnia 28.11.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1

Obszar (w nawiasie numer

ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: brzozowski(103), dębicki(102), jarosławski(103), kolbuszowski(103), leżajski(105),

lubaczowski(100), łańcucki(105), mielecki(102), przemyski(96), Przemyśl(96),

przeworski(107), ropczycko-sędziszowski(103), rzeszowski(105), Rzeszów(105),

strzyżowski(97)

Ważność od godz. 14:00 dnia 28.11.2023 do godz. 19:00 dnia 28.11.2023

Prawdopodobieństwo 70%

Przebieg Prognozowane są miejscami słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (15 powiatów) od 14:00/28.11

do 19:00/28.11.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki,

jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przemyski, Przemyśl,

przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów i strzyżowski.

RSO Woj. podkarpackie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach

marznących

Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1

Obszar (w nawiasie numer

ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bieszczadzki(142), jasielski(134), Krosno(120), krośnieński(133), leski(143),

sanocki(141)

Ważność od godz. 03:00 dnia 28.11.2023 do godz. 03:00 dnia 29.11.2023

Prawdopodobieństwo 80%

 

Przebieg Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 podkarpackie (6 powiatów) od 03:00/28.11 do

03:00/29.11.2023 przyrost pokrywy 15 cm. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, Krosno,

krośnieński, leski i sanocki.

RSO Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o

intensywnych opadach śniegu

Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1

Obszar (w nawiasie numer

ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: brzozowski(102), dębicki(101), jarosławski(102), kolbuszowski(102), leżajski(104),

lubaczowski(99), łańcucki(104), niżański(107), przemyski(95), Przemyśl(95),

przeworski(106), ropczycko-sędziszowski(102), rzeszowski(104), Rzeszów(104),

strzyżowski(96)

Ważność od godz. 06:00 dnia 28.11.2023 do godz. 03:00 dnia 29.11.2023

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 podkarpackie (15 powiatów) od 06:00/28.11 do

03:00/29.11.2023 przyrost pokrywy 15 cm. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki,

jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl,

przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów i strzyżowski.

RSO Woj. podkarpackie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o

intensywnych opadach śniegu

Uwagi Brak.

 

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Załączniki