WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 60 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 14:16 dnia 13.03.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(33), jasielski(29), Krosno(26), krośnieński(29), leski(33), sanocki(33)
Ważność od godz. 14:14 dnia 13.03.2023 do godz. 18:00 dnia 14.03.2023
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 45 km/h, w
porywach około 90 km/h, lokalnie po północy do 100 km/h, z południa i południowego zachodu.

 

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 podkarpackie (6 powiatów) od 14:14/13.03 do
18:00/14.03.2023 prędkość do 45 km/h, porywy do 100 km/h, S i SW. Dotyczy powiatów:
bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (6 powiatów),

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym
wietrze
Uwagi Brak.

Załączniki