Zaproszenie na LX nadzwyczajną sesję która odbędzie się 19 lipca 2023r. o godz. 10:00

 

RG.0002.60.2023                                                                                Cisna, dnia 19.07.2023 r.

 

                                                          

 

 

 

………………………………………………

                                   ……………………………………………….         

                                                                                                                                

           

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na LX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 19 lipca 2023 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z LIX sesji Rady Gminy.
  4. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji stałych.
  5. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała Nr LX/349/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2023 r.;
  1. Zakończenie obrad sesji.

 

 

                                        

 

 

                                                                                                      

 

Załączniki