Zaproszenie na LXIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się 28 listopada 2023r. o godzinie 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na LXIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy

w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z LXII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Cisna.
  5. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji stałych.
  6. Podjęcie uchwał:

 

- Uchwała Nr LXIII/367/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w gminie Cisna.

- Uchwała Nr LXIII/368/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA, gmina Cisna.

- Uchwała Nr LXIII/369/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie.

- Uchwała Nr LXIII/370/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Cisna do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w przypadku wystąpienia użytkownika wieczystego z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz.

- Uchwała Nr LXIII/371/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2023 r.

- Uchwała Nr LXIII/372/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna na lata 2023-2032.

 

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

 

Załączniki