Zaproszenie na szkolenie

Bieszczadzkie Forum Europejskie zaprasza na szkolenie w ramach projektu "Alpy Karpatom-program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich" realizowanego przez Fundację Karpacką-Polska.