Zaproszenie na XLVII sesję Rady Gminy Cisna która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na XLVII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 30 sierpień 2022 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Cisna.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Uchwała Nr XLVII/273/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r.  ws. określenia średniej ceny paliwa w Gminie Cisna w roku szkolnym 2022/2023;
 • Uchwała Nr XLVII/274/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r.  ws. przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA, gmina Cisna  uchwalonego uchwałą Nr  XL/249/06  Rady Gminy Cisnej z dnia 29 maja 2006r.,  zmienionego uchwałą Nr XLIII/215/2018 Rady Gminy Cisna z dnia  31 lipca 2018 r.;
 • Uchwała Nr XLVII/275/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r.  ws. przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” w gminie Cisna, uchwalonego uchwałą Nr VI/22/2007 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 marca 2007r.,  zmienionego uchwałą Nr XXX/116/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 marca 2013r., zmienionego uchwałą Nr  XXVIII/165/2021 Rady Gminy w  Cisnej z dnia 15 stycznia 2021 r.;
 • Uchwała Nr XLVII/276/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r.  ws. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
 • Uchwała Nr XLVII/277/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r.  ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
 • Uchwała Nr XLVII/278/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r.  ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości;
 • Uchwała Nr XLVII/279/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022 r.  ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Cisna

  Bogusław Bajorek

 

Załączniki