Zapytanie ofertowe "Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna"

Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna.

Załączniki