Zima to trudny czas dla zwierząt

W ramach akcji informacyjnej prowadzonej przez Fundację ZWIERZ, przekazujemy materiały informacyjne dotyczące konieczności poprawy warunków bytowych zwierząt w okresie zimowym.

https://youtu.be/7PQXFPM1xog