Aktualności

2023-03-06
  Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
2023-03-02
Komunikat Pragniemy poinformować, że zdarzenie z niedźwiedziem szeroko opisywane w mediach w dniu wczorajszym (01.03.2023 r.) miało miejsce na terenie Gminy Lutowiska (Nadleśnictwo Lutowiska, Leśnictwo Tworylczyk).
2023-03-01
Urząd Gminy Cisna informuje że zgodnie z uchwałą nr LV/311/2023 z dnia 31.01.2023 przyjmuje od dnia 01.03.2023r., deklaracje na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2023-02-28
OGŁOSZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY CISNA z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zestawienia za 2022 rok danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Cisna
2023-02-23
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2023-02-21
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na LVI sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 28 luty 2023 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2023-02-17
GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO Dorota Cabańska WKO.070.5.2023 Warszawa, 17 lutego 2023 r.   Panie i Panowie Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci miast i gmin  
2023-02-17
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH   NA PIERWSZĄ DOBĘ Obszar Województwo podkarpackie Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 18.02.2023 (sobota) do godz. 07:30 dnia 19.02.2023 (niedziela)

Strony