Aktualności

2021-11-08
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-11-08
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego (Przedsięwzięcie 1.5.
2021-11-08
Gmina Cisna otrzymała kolejne wsparcie w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Otrzymaliśmy 1 282 412 zł na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
2021-11-08
W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Gmina Cisna otrzymała kwotę w wysokości 4 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
2021-11-05
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-11-05
Wybór oferenta - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 437 337 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2021-11-05
Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021 r. Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Strony