Aktualności

2023-08-28
Zgodnie z art. 147a ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w 2023 r. rolnikowi może być przyznana płatność dla małych gospodarstw, na podstawie złożonego przez rolnika żądania, jeżeli:
2023-08-24
Wybierz najbezpieczniejsze gospodarstwo w kraju
2023-08-10
Z dniem 1 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (DZ.U. 2023 poz. 1494).
2023-08-01
Wójt Gminy Cisna ogłasza   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych  stanowiących własność Gminy Cisna:
2023-07-31
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy w Cisnej zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.   Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.  
2023-07-28
Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania   Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tekst jedn. Dz.

Strony