Aktualności

2022-07-21
Piknik odbedzie się dnia 31.07.2022 r. o godz. 10.00 pod adresem Al. Jana Pawła II 18 A w Lesku.
2022-07-19
W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).
2022-07-18
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ZAPRASZA wszystkich mieszkańców z obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz.
2022-07-12
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.  ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”.
2022-07-07
Wójt Gminy Cisna zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe: Mikropożyczka dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą Pożyczka dla MŚP Pożyczka na rozwój Turystyki.
2022-06-22
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na XLVI Sesją Absolutoryjną Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2022-06-20
Infomujemy, iż w dniu 28 czerwca 2022 r. w sołectwie Cisna zostanie przeprowadzona akcja szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Harmonogram w załączeniu.

Strony