Aktualności

2023-06-14
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  14.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: -850/1, 850/18, 850/20 obręb Wetlina  przeznaczone do sprzedaży   w drodze przetargu,
2023-06-14
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zapraszam na LIX Sesję Absolutoryjną Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2023-06-13
Wójt Gminy Cisna przedstawia Raport o stanie Gminy Cisna za rok 2022.
2023-06-13
Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Cisna Gmina Cisna - 26 czerwca 2023 rok 1. Przysłup     - koło Pana Sikory    - godz. 8:00 2. Krzywe     - na górce        - godz. 9:00
2023-06-06
W związku z niekorzystną prognozą pogody na najbliższe dni oraz mając na uwadze spodziewane zwiększenie ruchu turystycznego "Bieg Rzeźnika". Prace na drogach gminnych zostały przeniesione na następujące terminy:
2023-06-02
Informuję, że w dniach 31.05.2023r. - 05.06.2023r. będą utrudnienia na drodze przez wieś w Dołżycy w godzinach 8.00 do 18.00 od skrzyżowania z drogą wojewódzką ze względu na planowane prace remontowe. W dniu 06.06.2023r. nieprzejezdna będzie droga do Nadleśnictwa w Cisnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką na odcinku 500 mb w godzinach 8.00 do 18.00

Strony