WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 254

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 254

 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 11:36 dnia 30.10.2023

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bieszczadzki(128), brzozowski(94), jasielski(120), Krosno(107), krośnieński(119),

leski(129), sanocki(127)

Ważność: od godz. 23:00 dnia 30.10.2023 do godz. 12:00 dnia 31.10.2023

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75km/h, z południa.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (7 powiatów) od 23:00/30.10 do

12:00/31.10.2023 prędkość do 45 km/h, porywy do 75 km/h, S. Dotyczy powiatów:

bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki. RSO Woj. podkarpackie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze

Uwagi: Brak

 

Załączniki