WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 272

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 272
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 08:31 dnia 20.11.2023
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(137), leski(138), sanocki(136)
Ważność: od godz. 08:31 dnia 20.11.2023 do godz. 24:00 dnia 20.11.2023
Prawdopodobieństwo: 70%
Przebieg: W obszarach podgórskich powiatów prognozowane są okresami słabe opady marznącego
deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (3 powiaty) od 08:31/20.11 do
24:00/20.11.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, leski i
sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach
marznących
Uwagi: Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Załączniki