Wykaz nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 06.06.2019 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący nieruchomości 276/10 w Cisnej, 262,287,282,422 w Wetlinie przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Cisna, pokój nr 12, pod nr telefonu (0.13) 468.63.38 oraz na stronie internetowej www.gminacisna.pl

Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska

Załączniki