Aktualizacja - harmonogramu prowadzenia kontroli firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Cisna w roku 2020.