Gospodarka komunalna

2020-12-31
Osiągnięte przez Gminę Cisna poziomy:  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za rok 2019.
2020-12-30
Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych” z  terenu Gminy Cisna
2020-11-05
Wójt Gminy Cisna informuje, że zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umową dotacyjną Nr 3741/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020r. zrealizowała i uzyskała następujące efekty zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2020 roku.
2020-08-24
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach wewnętrznego monitoringu przeglądowego.
2020-08-17
Informacja o jakości wody z wodociągu Cisna (dawny wodociąg Nadleśnictwa Cisna).
2020-08-14
w sprawie jakości wody z wodociągu Cisna (dawny wodociąg Nadleśnictwa Cisna) Wójt Gminy Cisna informuje, iż próbka wody z wodociągu Cisna pobrana w dniu 13 sierpnia 2020 r. nie wykazuje zanieczyszczeń. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi. WÓJT GMINY CISNA mgr Renata Szczepańska

Strony