Informacja dotycząca oddawania odpadów do PSZOK Wetlina

Urząd Gminy Cisna informuje, że oddanie odpadów komunalnych do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Wetlinie, innych niż:

  • opakowania z papieru i tektury, kod: 150101,( tylko z kodem)
  • zmieszane odpady opakowaniowe, kod: 150102,(tylko z kodem)
  • opakowania ze szkła, kod: 150107, ( tylko z kodem)
  • pozostałe tylko w workach gminnych ( z kodem)

 

NASTĘPUJE TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UZYSKANIU ZGODY Z URZĘDU GMINY OD PRACOWNIKA REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

PSZOK CZYNNY W DNIACH:

PONIEDZIAŁEK  7:30-15:00

PIĄTEK  7:30-15:00