Informacja o podmicie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cisna

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  gminy Cisna:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSPRZĘT”, Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok 

Podmioty zbierające sprzęt elektryczny i elektroniczny:
P.H.U.PROECCO Michał Janik ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice – Rupiecisko.pl z Błażowej.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć do PSZOK w dniu i godzinach otwarcia.