Pojemnik na przeterminowane lekarstwa

Urząd Gminy Cisna informuje, że w aptece w Cisnej umieszczono pojemnik na  przeterminowane lekarstwa.

Przeterminowane lub  zużyte leki należy wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników.

Pojemnik został sfinansowany ze środków Urzędu Gminy Cisna.