WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 284

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 284

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 06:12 dnia 01.12.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/2

Obszar (w nawiasie numer

ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: brzozowski(105), jarosławski(104), jasielski(136), Krosno(122), krośnieński(135),

leżajski(106), lubaczowski(101), łańcucki(106), przemyski(98), Przemyśl(98),

przeworski(108), rzeszowski(106), Rzeszów(106), sanocki(144), strzyżowski(98)

Ważność od godz. 18:00 dnia 01.12.2023 do godz. 03:00 dnia 03.12.2023

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym powodujące przyrost

pokrywy śnieżnej od 30 cm do 40 cm. Najsilniejszych opadów należy spodziewać się w

sobotę i w nocy z soboty na niedzielę.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/2 podkarpackie (15 powiatów) od 18:00/01.12 do

03:00/03.12.2023 przyrost pokrywy 30-40 cm. Dotyczy powiatów: brzozowski, jarosławski,

jasielski, Krosno, krośnieński, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl,

przeworski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki i strzyżowski.

RSO Woj. podkarpackie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o

intensywnych opadach śniegu

Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1

Obszar (w nawiasie numer

ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bieszczadzki(145), leski(146)

Ważność od godz. 17:00 dnia 01.12.2023 do godz. 04:00 dnia 02.12.2023

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 podkarpackie (2 powiaty) od 17:00/01.12 do

04:00/02.12.2023 przyrost pokrywy 15 cm. Dotyczy powiatów: bieszczadzki i leski.

RSO Woj. podkarpackie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o

intensywnych opadach śniegu

Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/2

Obszar (w nawiasie numer

ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bieszczadzki(144), brzozowski(104), jasielski(135), Krosno(121), krośnieński(134),

leski(145), przemyski(97), Przemyśl(97), sanocki(143)

Ważność od godz. 11:00 dnia 01.12.2023 do godz. 03:00 dnia 03.12.2023

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Opady okresami będą miały

umiarkowane natężenie.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/2 podkarpackie (9 powiatów) od 11:00/01.12

do 03:00/03.12.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bieszczadzki,

brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, przemyski, Przemyśl i sanocki.

RSO Woj. podkarpackie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o opadach

marznących

Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Załączniki