Aktualności

2021-11-29
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-11-17
Unieważnienie postępowania - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-11-17
Unieważnienie postępowania- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-11-17
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2021-11-17
K O M U N I K A T SZEFA  OBRONY  CYWILNEJ  WÓJTA GMINY CISNA  
2021-11-15
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-11-15
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 15 listopada 2021 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny
2021-11-09
Urząd Gminy Cisna informuje, iż w dniach od 15.11.2021 r. do 19.11.2021r. od godz. 9:00 do godz. 18:00 będzie dokonywana wymiana wodomierzy w miejscowości Cisna. Prace wykonywane będą według następującego harmonogramu: - w dniu 15.11.2021 r. (poniedziałek) - wymiana na odcinku od szkoły do ronda w centrum Cisnej, budynki w okolicach pomnika.

Strony