Aktualności

2023-01-11
  ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY   karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
2023-01-04
INFORMACJA dotycząca  składania  oświadczeń  o  ilości  sprzedanego  alkoholu  w  2022 r.   Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie składania oświadczeń               
2023-01-03
Informacja na temat dystrybucji węgla przez Gminę Cisna za okres od dnia 01.01.2023r. (do 30.04.2023r.)
2023-01-03
Gmina Cisna realizując sprzedaż węgla w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 27 października 2022r o „zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych” - w pierwszym okresie sprzedaży i dystrybucji                     do 31.12.2022r. na podstawie wcześniej złożonego przez mieszkańców zapotrzebowania sprowadziła z Polskiej Grupy Górniczej 81 ton
2023-01-03
Starostwo Powiatowe w Lesku w załączeniu przesyła Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Leskim  w 2023 r.:   - Nr 1 w Lesku, przy ul. Piłsudskiego 5 obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów;
2022-12-28
Uchwała Nr LII/293/2022 Rady Gminy w Cisnej z dnia 25 listopada 2022 r.   w sprawie ustalenia opłaty miejscowej na terenie Gminy Cisna
2022-12-23
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na LIV sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

Strony