Aktualności

2013-02-13
Wójt Gminy Cisna informuje o terminach zebrań wiejskich dotyczących wdrożenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz spraw bieżących.
2013-02-13
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2013r. realizuje projekt "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości. Szczegóły naboru znajdują się w załączniku.
2013-01-17
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXVIII sesję Rady Gminy w Cisnej w dniu 31 stycznia 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
2012-12-12
Bieszczadzkie Forum Europejskie zaprasza do udziału w projekcie „Uwierz we własny sukces – II edycja”, który realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI.
2012-12-03
Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, iż w pierwszej połowie grudnia 2012r.
2012-11-22
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXV sesję Rady Gminy w Cisnej w dniu 30 listopada 2012r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
2012-10-24
W związku z realizacją projektu systemowego w ramach EFS- POKL, „Czas na aktywność w gminie Cisna” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, że z dniem 27.08.2012r. rozpoczęły się szkolenia w ramach Aktywnej integracji.
2012-10-23
Bieszczadzkie Forum Europejskie zaprasza na szkolenie w ramach projektu "Alpy Karpatom-program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich" realizowanego przez Fundację Karpacką-Polska.

Strony