Aktualności

2012-04-20
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej.
2012-04-18
Wójt Gminy Cisna Renata Szczepańska informuje, że w związku  ze zmianą Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 01.06.2012 roku wprowadza się obowiązek opatrzenia worków z odpadami segregowanymi karteczką zawierającą nazwisko, adres i rodzaj odpadu segregowanego (np. Jan Kowalski, Cisna 10, plastik).
2012-03-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej ogłasza nabór kandydata na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Cisna". Stanowisko pracy finansowane ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo w załączniku.
2012-03-23
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac stroną internetową dotyczącą form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Powyższa strona dostępna jest pod adresem http://www.zlobki.mpips.gov.pl/
2012-03-15
Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracowników socjalnych do projektu systemowego w GOPS Cisna.
2012-03-02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego "Czas na aktywność w Gmine Cisna". Stanowiska pracy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegóóły dotyczące naboru znajdą Państwo w załączniku.
2012-02-22
AKROPOL – program stypendialny wspierający uzdolnioną młodzież z terenów wiejskich, WYSTARTOWAŁ!!!  

Strony