Straż Graniczna

Gmina Cisna leży w strefie przygranicznej, w związku z tym Straż Graniczna ma tutaj uprawnienia Policji.

Telefon zaufania: 0800 445 727
Strażnica w Wetlinie: 013 465 94 00