Gospodarka komunalna

2020-02-19
Wójt Gminy Cisna przypomina, o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2020-02-10
Wyniki badań wody z ujęć (studni głębinowych) w Cisnej i Smereku.
2020-01-12
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna w 2020 roku.
2019-12-05
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego.
2019-10-21
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych stwierdzająca przydatność wody z wodociągu Stare Sioło II do spożycia przez ludzi.

Strony