Gospodarka komunalna

2021-01-27
Informujemy, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu  gminy Cisna w roku 2021 jest firma TRANSPRZĘT SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K, Zabłotce 51, 38-500 Sanok.
2021-01-08
Cisna dnia 05.01.2021r. INFORMACJA Urząd Gminy w Cisnej informuje o wznowieniu wydawania worków na odpady komunalne. Odbiór odpadów w miesiącu STYCZNIU 2021 odbędzie się w dniu 19.01.2021r (wtorek) – odpady selektywne
2020-12-31
Osiągnięte przez Gminę Cisna poziomy  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za rok 2019
2020-12-31
Osiągnięte przez Gminę Cisna poziomy:  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za rok 2019.
2020-12-30
Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych” z  terenu Gminy Cisna
2020-11-05
Wójt Gminy Cisna informuje, że zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umową dotacyjną Nr 3741/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020r. zrealizowała i uzyskała następujące efekty zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2020 roku.

Strony