Zamówienia publiczne

2018-07-11
Ogłoszenie o przetargu - Poprawa estetyki gminy Cisna poprzez budowę wiat przystankowo–wypoczynkowych przy szlakach komunikacyjnych
2018-07-03
Zapytanie ofertowe - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2018-06-21
Ogłoszenie o przetargu - Poprawa estetyki gminy Cisna poprzez budowę wiat przystankowo–wypoczynkowych przy szlakach komunikacyjnych
2018-06-19
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa drogi dz. nr ewid. 38 w km 0+815-1+045 w miejscowości Strzebowiska
2018-05-29
Zapytanie ofertowe- remonty bieżace dróg asfaltowych w Gminie Cisna
2018-05-29
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych w Gminie Cisna
2018-05-29
Unieważnienie postępowania - Remonty bieżące dróg asfaltowych na terenie Gminy Cisna

Strony